รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
แยกตามรายปี *
ข้อมูลประจำปี 2562
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ OPD ครั้ง
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ IPD ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ OPD ราย
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ IPD ราย


รายงานผู้ป่วยในแยกตามแผนก (ครั้ง)

แผนกอายุรกรรม แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกสูติกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก แผนกสูติ-นรีเวช แผนกฝากครรภ์ แผนกโรคไตวาย แผนกจิตเวช แผนกโรคเบาหวาน แผนกล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) แผนกโรคทางเดินหายใจ แผนกโรคความดันโลหิตสูง คลินิกฟ้าใส แผนกทันตกรรม แผนกจักษุ แผนกโรคคอพอก คลินิกให้คำปรึกษา แผนกเวชกรรมฟื้นฟู แผนกสุขภาพเด็กดี แผนกไตเทียม ธาลัสซีเมีย อื่นๆ
1921 975 430 282 203 158 22 14 13 9 7 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1