รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
แยกตามรายปี *
ข้อมูลประจำปี 2561
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ OPD ครั้ง
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ IPD ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ OPD ราย
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ IPD ราย


รายงานผู้ป่วยในแยกตามแผนก (ครั้ง)

แผนกอายุรกรรม แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกสูติกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก แผนกสูติ-นรีเวช แผนกโรคไตวาย แผนกจิตเวช แผนกโรคเบาหวาน แผนกฝากครรภ์ แผนกโรคความดันโลหิตสูง แผนกไตเทียม แผนกล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) แผนกโรคทางเดินหายใจ แผนกโรควัณโรค แผนกจักษุ ธาลัสซีเมีย แผนกโรคคอพอก แผนกทำแผล แผนกโสต ศอ นาสิก แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด แผนกทันตกรรม คลินิกให้คำปรึกษา แผนกสุขภาพเด็กดี
5515 2694 1351 500 391 115 50 31 30 13 9 9 8 7 7 4 4 3 3 2 2 1 1 1