รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
แยกตามรายปี *
ข้อมูลประจำปี 2562
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ OPD ครั้ง
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ IPD ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ OPD ราย
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ IPD ราย


รายงานผู้ป่วยในแยกตามแผนก (ครั้ง)

แผนกอายุรกรรม แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกสูติกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก แผนกสูติ-นรีเวช แผนกฝากครรภ์ แผนกโรคไตวาย แผนกจิตเวช แผนกโรคเบาหวาน แผนกล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) ธาลัสซีเมีย แผนกโรคความดันโลหิตสูง แผนกโรคทางเดินหายใจ คลินิกให้คำปรึกษา แผนกจักษุ แผนกไตเทียม อื่นๆ แผนกแผนไทย แผนกทันตกรรม แผนกสุขภาพเด็กดี คลินิกฟ้าใส แผนกโรคคอพอก แผนกเวชกรรมฟื้นฟู แผนกโรควัณโรค
3679 1805 735 499 357 251 28 20 20 18 12 8 8 7 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1