รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
แยกตามรายปี *
ข้อมูลประจำปี 2562
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ OPD ครั้ง
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ IPD ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ OPD ราย
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ IPD ราย


รายงานผู้ป่วยในแยกตามแผนก (ครั้ง)

แผนกอายุรกรรม แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกสูติกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก แผนกสูติ-นรีเวช แผนกฝากครรภ์ แผนกโรคไตวาย แผนกจิตเวช แผนกโรคเบาหวาน แผนกล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) แผนกโรคทางเดินหายใจ ธาลัสซีเมีย แผนกโรคความดันโลหิตสูง แผนกจักษุ คลินิกให้คำปรึกษา แผนกไตเทียม แผนกเวชกรรมฟื้นฟู แผนกสุขภาพเด็กดี แผนกโรคคอพอก คลินิกฟ้าใส แผนกทันตกรรม แผนกแผนไทย อื่นๆ
2777 1402 571 382 287 209 26 18 16 12 11 6 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1