รายงานข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ
แยกตามรายปี *
ข้อมูลประจำปี 2562
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ OPD ครั้ง
จำนวนครั้งผู้ป่วยมารับบริการ IPD ครั้ง
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ OPD ราย
จำนวนผู้ป่วยมารับบริการ IPD ราย


รายงานผู้ป่วยในแยกตามแผนก (ครั้ง)

แผนกอายุรกรรม แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรม แผนกสูติกรรม แผนกศัลยกรรมกระดูก แผนกสูติ-นรีเวช แผนกฝากครรภ์ แผนกโรคไตวาย แผนกโรคเบาหวาน แผนกจิตเวช แผนกล้างไตทางช่องท้อง(CAPD) แผนกโรคความดันโลหิตสูง ธาลัสซีเมีย แผนกโรคทางเดินหายใจ แผนกจักษุ คลินิกให้คำปรึกษา แผนกไตเทียม แผนกเวชกรรมฟื้นฟู แผนกสุขภาพเด็กดี แผนกโรคคอพอก คลินิกฟ้าใส แผนกทันตกรรม แผนกแผนไทย อื่นๆ แผนกโรควัณโรค
4722 2491 995 622 421 318 32 26 24 23 14 10 9 9 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1